Životné a úrazové poistenie pilotov

Profesionálni piloti a ostatní členovia posádky

Máme pripravené poistné riešenia špeciálne na mieru profesionálnych pilotov s kvalifikáciou ATPL(A), ATPL(H), CPL(A) alebo CPL(H) a ostatných členov posádky lietadla.
Životné poistenie
Program životného poistenia so sporením zabezpečí finančnú rezervu pre profesionálneho pilota formou osobného konta, kde sa peniaze zhodnocujú a môžu byť neskôr použité v prípade akejkoľvek životnej situácie. Je možné ho dojednať formou kapitálového životného poistenia s garantovaným zhodnotením alebo investičného životného poistenia s aktívne riadeným portfóliom. V prípade smrti z akýchkoľvek príčin bude vyplatená dohodnutá poistná suma až 230 000 €.

Letecké úrazové pripoistenie
Okamžité jednorazové plnenie v prípade smrti následkom úrazu alebo za trvalé telesné poškodenie následkom úrazu alebo pri bežnom úraze, vrátane leteckého úrazu až do 230 000 €.

Pripoistenie kritických chorôb
Poisťovňa vyplatí poistnú sumu až do 230 000 € ihneď po diagnostikovaní jednej z 32 kritických chorôb, napr. srdcový infarkt, rakovina, mozgová príhoda, ochrnutie, oslepnutie, hluchota, strata reči, atď.

Pripoistenie operácie
V prípade akejkoľvek operácie v dôsledku choroby vyplatí poisťovňa plnenie do 50 000 €

Pripoistenie hospitalizácie
Poisťovňa vyplatí odškodné až do 100 € za každý deň strávený v nemocnici z dôvodu úrazu alebo choroby.

Oslobodenie od platenia poistného
V prípade plnej invalidity následkom úrazu alebo choroby bude za pilota platiť poistné poisťovňa, pričom všetky nároky z poistnej zmluvy zostanú zachované.

Vyplňte formulár so vstupnými informáciami a my Vám obratom ušijeme ponuku na vašu mieru!

Vyplniť formulár »Súkromní piloti a parašutisti

Ste súkromný pilot lietadla (kvalifikácia PPL), skáčete s padákom alebo lietate na rogale, či ultraľahkom lietadle? U nás si môžete dojednať životné a úrazové poistenie so zahrnutím krytia leteckého úrazu pre prípad smrti a trvalých následkov úrazu.


Životné poistenie
Životné poistenie so sporením je možné ho dojednať formou kapitálového životného poistenia s garantovaným zhodnotením alebo investičného životného poistenia. V prípade smrti z akýchkoľvek príčin bude vyplatená poistná suma, a to aj v prípade smrti pri vykonávaní leteckého športu.

Letecké úrazové poistenie
Okamžité jednorazové plnenie v prípade smrti následkom úrazu alebo za trvalé telesné poškodenie následkom úrazu, vrátane leteckého úrazu, a to aj počas športového lietania.

Vyplňte formulár so vstupnými informáciami a my Vám obratom ušijeme ponuku na vašu mieru!

Vyplniť formulár »Životné a úrazové poistenie vojenských pilotov

Ste vojenský pilot lietadla alebo vrtuľníka? Program životného poistenia so sporením Air Force Pilot Policy zabezpečí finančnú rezervu pre profesionálneho pilota formou zhodnocovania peňazí, ktoré môžu byť neskôr použité v prípade akejkoľvek životnej situácie.


Životné poistenie
Životné poistenie so sporením je možné ho dojednať formou kapitálového životného poistenia s garantovaným zhodnotením alebo investičného životného poistenia. V prípade smrti z akýchkoľvek príčin bude vyplatená poistná suma, a to aj v prípade výkonu vojenskej služby doma i v zahraničných misiách.

Letecké úrazové pripoistenie
Okamžité jednorazové plnenie v prípade smrti následkom úrazu alebo za trvalé telesné poškodenie následkom úrazu, vrátane leteckého úrazu, a to aj počas výkonu vojenskej služby doma i v zahraničných misiách.

Oslobodenie od platenia poistného
V prípade plnej invalidity následkom úrazu alebo choroby bude za pilota platiť poistné poisťovňa, pričom všetky nároky z poistnej zmluvy zostanú zachované.

Vyplňte formulár so vstupnými informáciami a my Vám obratom ušijeme ponuku na vašu mieru!

Vyplniť formulár »


Máte záujem o podrobnejšie informácie? Kontaktujte nás:
TEL.: +421 43 43019 51, FAX: +421 43 43019 56 alebo na e-mail: info@poisteniepilotov.sk