Cestovné poistenie pilotov Zabezpečenie pilota na cestách
Cestovné poistenie pilotov komplexne zabezpečuje pilota pri pracovných cestách alebo pri vykonávaní leteckých športov.

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí
V prípade akéhokoľvek akútneho zdravotného problému, ochorenia alebo úrazu, hradí poisťovňa liečebné náklady v zahraničí za ambulantné ošetrenie alebo hospitalizáciu do neobmedzenej výšky.

Poistenie batožiny
Osobné veci (šatstvo, obuv, hygienické potreby), cennosti, elektronické a optické prístroje sú vystavené na cestách riziku poškodenia, zničenia, krádeže alebo straty.

Úrazové poistenie
Pilot je poistený pre prípad smrti alebo trvalých následkov úrazu utrpeného počas pracovnej alebo súkromnej cesty v zahraničí. Toto poistenie nenahrádza, ale dopĺňa úrazové poistenie v rámci osobného finančného zabezpečenia - pozrite sekciu Život a úraz >>>

Poistenie zodpovednosti za škodu
V prípade škody na veci, na zdraví alebo usmrtením počas zahraničnej pracovnej alebo súkromnej cesty vyplatí poisťovňa poistné plnenie priamo poškodenému.

Asistenčné služby
V prípade poistnej udalosti kdekoľvek vo svete je možné zavolať na nepretržitú asistenčnú linku, kde vám poradia a zorganizujú pomoc pri riešení vášho problému.
Najvýhodnejšie je dojednať cestovné poistenie formou celoročnej karty, ktorá zahŕňa ľubovoľný počet pracovných alebo turistických ciest s neobmedzeným krytím za liečebné náklady už od 129 €.


“Poistite sa online na www.cestovnepoistenie.com!”

Máte záujem o podrobnejšie informácie? Kontaktujte nás:
TEL.: +421 43 43019 51, FAX: +421 43 43019 56 alebo na e-mail: info@poisteniepilotov.sk