Životné poistenie
Životné poistenie

Životné a úrazové poistenie pilotov

Profesionálni piloti a ostatní členovia posádky

Ste profesionálny pilot s kvalifikáciou ATPL(A), ATPL(H), CPL(A, CPL(H) alebo steward, letuška, palubný technik?  Všetky riziká v bežnom živote aj pri lietaní kryje životné poistenie s celým radom pripoistení a so zahrnutím leteckého úrazu.

Súkromní piloti a parašutisti

Lietate pre radosť (nekomerčne) alebo vykonávate niektorý letecký šport, nájdeme pre vás vhodné poistné krytie. Kryté sú kategórie:

 • súkromný pilot lietadla s kvalifikáciou PPL(A)
 • súkromný pilot vrtuľníka PPL(H)
 • pilot bezmotorového klzáku SPL (GPL)
 • pilot ultraľahkého lietadla alebo vírnika
 • pilot lietajúceho športového zariadenia:
  • padákový klzák - paragliding
  • motorový padákový klzák – motorový paragliding
  • závesný klzák – rogalo
  • motorový závesný klzák – motorové rogalo
 • pilot balóna
 • parašutista

Odporúčané zložky poistenia:

 • Pripoistenie pre prípad smrti
 • Pripoistenie invalidity od 40 %
 • Pripoistenie kritických chorôb
 • Pripoistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym pnením až do 500 %
 • Pripoistenie denného odškodného počas práceneschopnosti
 • Pripoistenie denného odškodného počas nevyhnutného liečenia úrazu
 • Pripoistenie denného odškodného počas pobytu v nemocnici
 • Pripoistenie chirurgického zákroku
 • Oslobodenie od platenia poistného v prípade invalidity
 • Asistenčné služby