Poistenie straty licencie pilota Poistenie straty licencie pilota bohužiaľ nie je možné uzatvoriť, pre info nám, prosím, napíšte na online@poistenie.sk

Zabezpečenie profesionálov
Ste profesionálny pilot s kvalifikáciou ATPL(A), ATPL(H), CPL(A) alebo CPL(H)?

Ste registrovaný(á) na Leteckom úrade Slovenskej republiky alebo na Úrade
pre civilné letectvo Českej republiky?

Máte platné osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti 1. triedy?

Máte vek do 45 rokov vrátane?


Čo je predmetom poistenia straty licencie
Predmetom poistenia je trvalá strata platnosti licencie pilota počas doby trvania poistenia z dôvodu zdravotnej nespôsobilosti vykonávať povolanie profesionálneho pilota. Poistka nie je viazaná k povolaniu, ale k licencii.

Poistná udalosť
V prípade trvalej straty licencie na základe rozhodnutia leteckého lekára poisťovňa vyplatí poistnú sumu po uplynutí čakacej lehoty 122 dní.

Poistná suma a poistné
V prípade trvalej straty licencie bude vyplatená poistná suma 100 000 € jednorazovo, bez spoluúčasti. Poistné je 100 € mesačne, platí sa jedenkrát ročne.

Pripravte si občiansky preukaz, pilotný preukaz, osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti a vyplňte formulár so vstupnými informáciami! My vám vypracujeme poistnú zmluvu, ktorú akceptujete zaplatením poistného.

Máte záujem o podrobnejšie informácie? Kontaktujte nás:
TEL.: +421 43 43019 51, FAX: +421 43 43019 56 alebo na e-mail: info@poisteniepilotov.sk