Doplnkové dôchodkové sporenie s príspevkom
zamestnávateľa
Zabezpečenie dôchodku
Doplnkové dôchodkové sporenie zmierňuje priepastný rozdiel medzi zákonným dôchodkom, na ktorý vzniká nárok na základe povinne platených odvodov a príjmom pred odchodom do dôchodku. Ide o jednu z najbezpečnejších investícií na finančnom trhu.

Sporenie účastníka
Príspevky zamestnávateľa a zamestnanca sa platia na individuálny účet účastníka, ktorý doplnková dôchodková sporiteľňa zhodnocuje a tým si účastník vytvára finančnú rezervu na odchod do dôchodku.

Príspevok zamestnanca
Zamestnanec (účastník) môže platiť ľubovoľnú výšku príspevku, pričom odpočítateľná položka z jeho daňového základu je 398,33 € (12 000 Sk) ročne.

Príspevok zamestnávateľa
Príspevok zamestnávateľa je plne odpočítateľný z daňového základu až do 6% z hrubej mzdy pilota - zamestnanca. Za predpokladu mzdy vyššej ako je aktuálny štátom stanovený maximálny vymeriavací základ, nemá zamestnávateľ povinnosť platiť z príspevku odvody.

Viac o dôchodkovom sporení >>>

Vyplňte formulár so vstupnými informáciami a my Vám obratom ušijeme ponuku na vašu mieru!

Máte záujem o podrobnejšie informácie? Kontaktujte nás:
TEL.: +421 43 43019 51, FAX: +421 43 43019 56 alebo na e-mail: info@poisteniepilotov.sk