Poistenie zodpovednosti pilota za škodu na prevzatom lietadle
Načítava sa...

Poistenie zodpovednosti pilota

Poisťovňa vám pošle všetky podklady a inštrukcie, ako máte postupovať, po kompletizácii podkladov tieto zasielate na likvidáciu.

 • profesionálny pilot s kvalifikáciou CPL - obchodný pilot a alebo ATPL - dopravný pilot
 • letecký inštruktor
 • súkromný, rekreačný, športový pilot s preukazom PPL, SPL (GPL) - poistenie sa vzťahuje aj na súťaže a preteky
 • ULL - ultraľahkého lietadla, LAPL - pilot ľahkých lietadiel
 • žiak leteckej školy alebo výcviku v aeroklubu

Limit poistného plnenia

Poistenie pre pilotov je možné dojednať do limitu 24 000 EUR (ekvivalent 600 000 Kč) pre pilotov s preukazom PPL, CPL a alebo ATPL a v prípade ostatných kvalifikácií alebo žiakov do limitu 7 000 EUR.

Spoluúčasť na poistnom plnení

Poistený sa na spôsobenej škode podieľa spoluúčasťou 5% alebo 10% z celkovej škody.

Územná platnosť

Poistenie sa uzatvára pre územie celého sveta.

Poistná zmluva

Poistenie je dohodnuté formou rámcovej poistnej zmluvy (ČSOB Pojišťovna) alebo ako jednotlivé zmluvy (SV pojišťovna - bývalá ERGO pojišťovna), pričom využívame maximálne množstevné zľavy pre jednotlivých pilotov a zároveň sme vytvorili podmienky pre ľahké poisťovanie formou prihlášky. Nič nepodpisujete, všetko funguje online.

Akým spôsobom a kedy vzniká poistné krytie zodpovednosti pilota?

Poistenie vzniká výhradne vyplnením online formulára a zaplatením poistného. Poistné krytie vzniká nultou hodinou dňa, ktorý nasleduje po dni zaplatenia jednorazového poistného, ak nie je dohodnutý neskorší dátum začiatku poistenia.

Poistné sa považuje za zaplatené:

 1. okamihom zaplatenia jednorazového poistného pri zaplatení online platobnou kartou alebo automatickým internet bankingom, pričom vykonanie platobnej transakcie je súčasťou procesu uzatváraní poistenia;
 2. dátumom pripísania poistného na účet pre inkaso poistného, ​​uvedený pri vypĺňaní formulára a v notifikačnej e-mailovej správe pri platení iným spôsobom (offline) - bezhotovostným bankovým prevodom, hotovostným vkladom v banke alebo poštovou poukážkou.

Poisťovne

 • ČSOB Poisťovňa, a. s., Člen holdingu ČSOB
  Masarykovo námestie čp. 1458
  532 18 Pardubice - Zelené predmestie
  IČ: 455 34 306
  Zapísaná v OR u KS Hradec Králové, oddiel B, vložka 567
 • SV pojišťovna,a.s,
  Vyskočilova 1481/4
  Michle
  140 00 Praha 4
  IČ: 618 58 714
  Zapísaná v OR u Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 2740

Poistné podmienky

Poistné podmienky ČSOB Poisťovne

Poistné podmienky SV poisťovne

Poisťovací maklér

HEUREKA Brokerage & Consulting, s. r. o.

Karlovo námestie 290/16, 120 00 Praha 2, Česká republika

IČO: 272 50 423, DIČ: CZ27250423

Zapísaná v obchodnom registri: Mestský súd v Prahe, Oddiel: C, Vložka číslo: 107634

Registrácia v Českej národnej banke: samostatný sprostredkovateľ podľa zákona o distribúcii poistenia a zaistenia

Tel .: +420 774 716 815 alebo na e-mail: info@pojistenipilotu.cz

Slovenská pobočka:

HEUREKA Brokerage & Consulting, s. r. o., Organizačná zložka Slovensko

Československej armády 3, 036 01 Martin

IČO: 36 714 127, DIČ: 2022295627

Ako finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia podľa § 11 zákona NR SR č. 186/2009 Z. z., registrovaným v Národnej banke Slovenska pod registračným číslom 43982

Tel .: +421 948 117 707 alebo na e-mail: info@poisteniepilotov.cz

Postup v prípade vzniku škody

Po vzniku škody je nutné vykonať tieto úkony:

 • Ak si to okolnosti vyžadujú a niekto je zranený, zavolajte záchranku;
 • Uvedomte si, že ste poistený (á), preto Vám žiadne ďalšie nebezpečenstvo nehrozí;
 • Urobte opatrenia, ktoré zabránia ďalšiemu zväčšovaniu rozsahu škody;
 • Zavolajte políciu a inšpektora z Úradu pre civilné letectvo ČR, ktorí nehodu vyšetrí a spíše o nej správu;
 • Ohláste škodu telefonicky priamo do poisťovne:
   1. ČSOB Poisťovňa - na číslo +420 466 100 777 alebo na http://www.csobpoj.cz a alebo na adresu poisťovne. Uveďte číslo poistnej zmluvy 8042350316 a svoje osobné údaje;
   2. SV poisťovňa - na číslo +420 221 585 111