Poistenie zodpovednosti pilota za škodu na prevzatom lietadle
Načítava sa...

Poistenie zodpovednosti pilota

Poisťovňa vám pošle všetky podklady a inštrukcie, ako máte postupovať, po kompletizácii podkladov tieto zasielate na likvidáciu.

 • profesionálny pilot s kvalifikáciou CPL - obchodný pilot a alebo ATPL - dopravný pilot
 • letecký inštruktor
 • súkromný, rekreačný, športový pilot s preukazom PPL, SPL (GPL) - poistenie sa vzťahuje aj na súťaže a preteky
 • ULL - ultraľahkého lietadla, LAPL - pilot ľahkých lietadiel
 • žiak leteckej školy alebo výcviku v aeroklubu

Limit poistného plnenia

Poistenie pre pilotov je možné dojednať do limitu 24 000 EUR (ekvivalent 600 000 Kč) pre pilotov s preukazom PPL, CPL a alebo ATPL a v prípade ostatných kvalifikácií alebo žiakov do limitu 7 000 EUR.

Spoluúčasť na poistnom plnení

Poistený sa na spôsobenej škode podieľa spoluúčasťou 5% alebo 10% z celkovej škody.

Územná platnosť

Poistenie sa uzatvára pre územie celého sveta.

Poistná zmluva

Poistenie je dohodnuté formou rámcovej poistnej zmluvy (ČSOB Pojišťovna) alebo ako jednotlivé zmluvy (ERGO poisťovňa), pričom využívame maximálne množstevné zľavy pre jednotlivých pilotov a zároveň sme vytvorili podmienky pre ľahké poisťovanie formou prihlášky. Nič nepodpisujete, všetko funguje online.

Akým spôsobom a kedy vzniká poistné krytie zodpovednosti pilota?

Poistenie vzniká výhradne vyplnením online formulára a zaplatením poistného. Poistné krytie vzniká nultou hodinou dňa, ktorý nasleduje po dni zaplatenia jednorazového poistného, ak nie je dohodnutý neskorší dátum začiatku poistenia.

Poistné sa považuje za zaplatené:

 1. okamihom zaplatenia jednorazového poistného pri zaplatení online platobnou kartou alebo automatickým internet bankingom, pričom vykonanie platobnej transakcie je súčasťou procesu uzatváraní poistenia;
 2. dátumom pripísania poistného na účet pre inkaso poistného, ​​uvedený pri vypĺňaní formulára a v notifikačnej e-mailovej správe pri platení iným spôsobom (offline) - bezhotovostným bankovým prevodom, hotovostným vkladom v banke alebo poštovou poukážkou.

Poisťovne

 • ČSOB Poisťovňa, a. s., Člen holdingu ČSOB
  Masarykovo námestie čp. 1458
  532 18 Pardubice - Zelené predmestie
  IČ: 455 34 306
  Zapísaná v OR u KS Hradec Králové, oddiel B, vložka 567
 • ERGO poisťovňa, a.s.
  Vyskočilova 1481/4
  Michle
  140 00 Praha 4
  IČ: 618 58 714
  Zapísaná v OR u Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 2740

Poistné podmienky

Poistné podmienky ČSOB Poisťovne

Poistné podmienky ERGO poisťovne

Poisťovací maklér

HEUREKA Brokerage & Consulting, s. r. o.

Karlovo námestie 290/16, 120 00 Praha 2, Česká republika

IČO: 272 50 423, DIČ: CZ27250423

Zapísaná v obchodnom registri: Mestský súd v Prahe, Oddiel: C, Vložka číslo: 107634

Registrácia v Českej národnej banke: samostatný sprostredkovateľ podľa zákona o distribúcii poistenia a zaistenia

Tel .: +420 774 716 815 alebo na e-mail: info@pojistenipilotu.cz

Slovenská pobočka:

HEUREKA Brokerage & Consulting, s. r. o., Organizačná zložka Slovensko

M. R. Štefánika 66, 036 01 Martin

IČO: 36 714 127, DIČ: 2022295627

Ako finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia podľa § 11 zákona NR SR č. 186/2009 Z. z., registrovaným v Národnej banke Slovenska pod registračným číslom 43982

Tel .: +421 948 117 707 alebo na e-mail: info@poisteniepilotov.cz

Postup v prípade vzniku škody

Po vzniku škody je nutné vykonať tieto úkony:

 • Ak si to okolnosti vyžadujú a niekto je zranený, zavolajte záchranku;
 • Uvedomte si, že ste poistený (á), preto Vám žiadne ďalšie nebezpečenstvo nehrozí;
 • Urobte opatrenia, ktoré zabránia ďalšiemu zväčšovaniu rozsahu škody;
 • Zavolajte políciu a inšpektora z Úradu pre civilné letectvo ČR, ktorí nehodu vyšetrí a spíše o nej správu;
 • Ohláste škodu telefonicky priamo do poisťovne:
   1. ČSOB Poisťovňa - na číslo +420 466 100 777 alebo na http://www.csobpoj.cz a alebo na adresu poisťovne. Uveďte číslo poistnej zmluvy 8042350316 a svoje osobné údaje;
   2. ERGO poisťovňa - na číslo +420 221 585 111