Poistenie lietadla
Načítava sa...
Poistenie lietadla

Poistenie lietadiel

Bezmotorové alebo motorové lietadlo, vrtuľník, vírnik alebo balón je možné poistiť 2 spôsobmi alebo kombinovať obidva:

 • Poistenie zodpovednosti za škodu z prevádzky lietadla
 • Havarijné poistenie lietadiel

Poistenie zodpovednosti za škodu z prevádzky lietadla

Každé lietadlo môže vzlietnuť len s povinným zmluvným poistením zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla. Výška poistného je závislá od typu lietadla, účelu jeho využitia a počtu sedadiel cestujúcich. Poistenie sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 z 21. apríla 2004 o požiadavkách na poistenie leteckých dopravcov a prevádzkovateľov lietadiel.

Poistenie zodpovednosti lietadla sa skladá z viacerých súčastí:

 1. Poistenie zodpovednosti za škodu voči tretím osobám na zdraví, majetku a ušlom zisku – základná súčasť poistenia (Third-party Legal Liability)

Poistná suma – limit poistného plnenia je predpísaný tabuľkou podľa maximálnej vzletovej hmotnosti (MTOW):

Kategória

MTOW

Minimálna poistná suma

1

500 kg

750 000 SDR

2

1 000 kg

1 500 000 SDR

3

2 700 kg

3 000 000 SDR

4

6 000 kg

7 000 000 SDR

5

12 000 kg

18 000 000 SDR

6

25 000 kg

80 000 000 SDR

7

50 000 kg

150 000 000 SDR

8

200 000 kg

300 000 000 SDR

9

500 000 kg

500 000 000 SDR

10

500 000 kg

700 000 000 SDR


MTOW (Maximum Takeoff Weight) – maximálna vzletová hmotnosť
SDR (Special Drawing Rights) – zvláštne práva čerpania, menová a účtovná jednotka Medzinárodného menového fondu, hodnota je približne 1,2 EUR.

 1. Poistenie zodpovednosti za škodu voči cestujúcim (Legal Passenger Liability)– minimálne 250 000 SDR na 1 sedadlo cestujúceho
 2. Poistenie zodpovednosti za prepravovanú batožinu cestujúcich – najmenej 1 000 SDR na 1 cestujúceho
 3. Poistenie zodpovednosti za prepravovaný náklad – najmenej 17 SDR na 1 kg nákladu

Havarijné poistenie lietadla

Havarijné poistenie – kasko lietadla kryje poškodenie, zničenie, krádež alebo stratu lietadla. Podľa medzinárodného štandardu ide o poistenie proti všetkým nebezpečenstvám (all risk).

Stanovenie poistnej sumy

Poistnú sumu ako maximálnu hranicu poistného plnenia pri jednej škode môžeme určiť dvomi spôsobmi:

 • Poistenie na novú hodnotu (replacement value) – poistná suma je určená podľa kúpnej ceny nového lietadla. Tento spôsob určenia poistnej sumy je vhodný pre úplne nové alebo pomerne nové lietadlá.
 • Poistenie na dohodnutú hodnotu (agreed value) – poistná suma sa určí ako trhová cena lietadla, pričom sa nebude uplatňovať podpoistenie.

Pripoistenia a doložky

Podľa potreby športového lietania alebo obchodnej prevádzky je možné pripoistiť:

 • Prepravu vetroňa v transportnom voze – plánovaný aj neplánovaný transport
 • Poistenie aj na pretekoch
 • Letecká akrobacia
 • Výcvik pilotov
 • Doložka o poistení nemenovaných pilotoch – Open Pilot Clause
 • Doložka o poistení vojny, terorizmu a únosu AVN 52D/E

Poistenie pozemných rizík

V prípade uzemnenia lietadla z príčiny opravy, údržby, alebo z nejakej administratívnej príčiny je možné lietadlo poistiť len na tzv. pozemné riziká (Ground Risks).  Toto poistenie je o trochu lacnejšie ako plné kasko lietadla.